Dywan do pokoju niemowlaka - jakie atesty powinien mieć, aby był w pełni bezpieczny?

Dywan do pokoju niemowlaka - jakie atesty powinien mieć, aby był w pełni bezpieczny?

Dywany dla niemowląt zachwycają przykuwającym wzrok wyglądem. Ich powierzchnie pokrywają wielobarwne wzory, tak efektownie zdobiące dziecięce pokoiki. Przed zakupem dywanu warto jednak sprawdzić, czy jego atrakcyjność idzie w parze z bezpieczeństwem. O jakości dywanów świadczą przyznane im certyfikaty – w tym atest higieniczny, atest stwierdzający brak substancji szkodliwych i atest trudnopalności.

Bezpieczny dywan do pokoju niemowlaka – z jakimi atestami?

Potwierdzeniem, że dany produkt spełnia wymogi higieniczne, nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i nie stwarza zagrożenia w przypadku pożaru są stosowne certyfikaty. Przyjrzyjmy się nieco bliżej popularnym atestom, jakie wydawane są dywanom dla niemowląt.

Certyfikat higieniczny – Atest PZH

Najbardziej rozpoznawalnym atestem, jakim obejmowane są dywany dla niemowląt, jest Atest PZH, inaczej nazywany Atestem Higienicznym PZH. Dokument ten potwierdza, że dany produkt włókienniczy jest w pełni zgodny z obecnie obowiązującymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. Można przez to rozumieć, że nie wpłynie on negatywnie zarówno na ludzi, jak i na środowisko naturalne. Produkty ubiegające się o przyznanie atestu, poddawane są badaniom pod względem jakości, składu chemicznego i właściwości mechanicznych. Po pozytywnym przejściu testów, wystawiany jest im końcowy Atest PZH. Atest Higieniczny PZH wystawiany jest na życzenie odbiorcy bądź producenta przez instytucję upoważnioną do oceny jakości produktu, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), bądź Instytut Włókiennictwa. Choć certyfikat ten ma charakter dobrowolny – nie jest on prawnie wymagany – to warto się u niego ubiegać, szczególnie w przypadku produktów skierowanych do dzieci. Atestacja dywanu dla niemowląt pozwala producentom wyróżnić się na konkurencyjnym rynku i zyskać zaufanie rodziców.

Dywan do pokoju niemowlaka z atestami

Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017 - brak substancji szkodliwych w dywanie

Dywan dla niemowląt powinien również posiadać Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017. Dokument ten potwierdza, że produkt nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia substancji. W szczególności dotyczy to dopuszczalnej zawartości wolnego formaldehydu, pentachlorofenolu (PCP), związków aromatycznych i organicznych związków cyny (TBT, TPT, DBT, DOT). Oprócz tego, objęty atestem dywan do pokoju niemowlaka spełnia warunki w zakresie migracji określonych pierwiastków (Cd, Pb, Hg, As), wykazuje odporność wybarwień na tarcie i ma dopuszczalną wartość pH. Certyfikat wydawany jest przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Posiadacz certyfikatu może posługiwać się nim jako oświadczeniem, że kolejne egzemplarze wyprodukowanych wyrobów – w tym przypadku dywanów dla niemowląt – posiadają identyczne właściwości, jak przedstawione do badań wzory.

Potwierdzenie trudnopalności

Na koniec, choć nie najmniej ważny, atest potwierdzający trudnopalność dywanu dla niemowlaka. Klasyfikacja trudnopalności określa, w jaki sposób dywan zachowuje się podczas ewentualnego pożaru. Dobry dywan, zamiast palić się, zacznie się topić, co zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się groźnego ognia. Obowiązkiem producentów dywanów jest umieszczenie na nich informacji na temat trudnopalności w deklaracji zgodności produktu bądź certyfikacie CE. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1. Wyróżniamy dwie klasy charakteryzujące bezpieczne materiały: Bfl-s1 oraz Cfl-s1. W pomieszczeniach domowych, w tym pokojach niemowlęcych, najlepszym wyborem będą dywany spełniające surowszą klasę Bfl-s1. Pokryte są one ognioochronnym impregnatem, zabezpieczającym dywany do klasy trudnopalności. Znajdują one zastosowanie również w szkołach i przedszkolach. W przypadku, gdy dywan nie został poddany testom pożarowym – a zatem nie uzyskał atestu – może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla najmłodszych użytkowników. Objęte ogniem włókna doprowadzą do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru. Dlatego tak ważne jest, by szukając dywany dla niemowląt, zwrócić uwagę, czy spełnia on wymagania również w tym zakresie.

Etykieta i opis dywanu do pokoju niemowlaka

By sprawdzić, czy dany dywan nadaje się do pokoju maluszka, przeczytajmy jego etykietę lub opis produktu na stronie, gdzie wyszczególnione są przyznane mu certyfikaty. Atestowane dywany, nie tylko zgodne z trendami w aranżacji wnętrz, ale przede wszystkim bezpieczne, znaleźć można w naszej bogatej ofercie.